Ever Forward

Ever Forward

دختری به نام Maya در دنیایی میان خیال و واقعیت گیر افتاده و شما باید با حل کردن پازل های مختلف در این بازی زیبا خاطرات Maya رو یادآوری مرور می کنید تا اصرار این دنیای رمزآلود رو بشکافید.

تاریخ انتشار:
۱۳ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
PC
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Ever Forward


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
دختری به نام Maya در دنیایی میان خیال و واقعیت گیر افتاده و شما باید با حل کردن پازل های مختلف در این بازی زیبا خاطرات Maya رو یادآوری مرور می کنید تا اصرار این دنیای رمزآلود رو بشکافید.
تاریخ انتشار:
۱۳ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
PC
سازنده:
ناشر:
lightbox