Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2

داشتن حس استرس و ریکلس و یک سری حس های دیگه ی یک راننده کامیون همگی با هم در بازی یورو تراک سیمولیتور 2012!

تاریخ انتشار:
۱۹ اکتبر ۲۰۱۲
پلتفرم:
Linux , Mac , PC
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Euro Truck Simulator 2


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
داشتن حس استرس و ریکلس و یک سری حس های دیگه ی یک راننده کامیون همگی با هم در بازی یورو تراک سیمولیتور 2012!
تاریخ انتشار:
۱۹ اکتبر ۲۰۱۲
پلتفرم:
Linux , Mac , PC
سازنده:
تم :
lightbox