Dying Light 2

Dying Light 2

پانزده سال بعد از شکست تمدن توسط ویروسی عجیب، شما در نقش Aiden Caldwell در آخرین شهری که باقی مونده سعی می کنید تصمیمات خوبی بگیرید. شاید هم بد.

تاریخ انتشار:
در تاریخ N/A
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Dying Light 2


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
پانزده سال بعد از شکست تمدن توسط ویروسی عجیب، شما در نقش Aiden Caldwell در آخرین شهری که باقی مونده سعی می کنید تصمیمات خوبی بگیرید. شاید هم بد.
تاریخ انتشار:
در تاریخ N/A
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
ژانر:
فرنچایز:
lightbox