Destruction All Stars

Destruction All Stars

بازی نبرد ماشینی، یه چیزی تو مایه های Rocket League بدون توپ! برای کنسول PS5 از ابتدا به صورت انحصاری منتشر میشه.

تاریخ انتشار:
نا معلوم
پلتفرم:
PS5
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Destruction All Stars


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی نبرد ماشینی، یه چیزی تو مایه های Rocket League بدون توپ! برای کنسول PS5 از ابتدا به صورت انحصاری منتشر میشه.
تاریخ انتشار:
نا معلوم
پلتفرم:
PS5
سازنده:
lightbox