Destruction Allstars

Destruction Allstars

بازی نبرد ماشینی، یه چیزی تو مایه های Rocket League بدون توپ! برای کنسول PS5 از ابتدا به صورت انحصاری منتشر میشه.

تاریخ انتشار:
۲ فوریه ۲۰۲۱
پلتفرم:
PS5
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Destruction Allstars


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی نبرد ماشینی، یه چیزی تو مایه های Rocket League بدون توپ! برای کنسول PS5 از ابتدا به صورت انحصاری منتشر میشه.
تاریخ انتشار:
۲ فوریه ۲۰۲۱
پلتفرم:
PS5
سازنده:
lightbox