Destiny

Destiny

اولین بازی بانجی بعد از یک دهه کار روی بازی های Halo، بازی Destiny، یک بازی آنلاین "لوت" شوتر اول شخص درون منظومه شمسیست.

تاریخ انتشار:
۹ سپتامبر ۲۰۱۴
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Destiny


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
اولین بازی بانجی بعد از یک دهه کار روی بازی های Halo، بازی Destiny، یک بازی آنلاین "لوت" شوتر اول شخص درون منظومه شمسیست.
تاریخ انتشار:
۹ سپتامبر ۲۰۱۴
پلتفرم:
فرنچایز:
lightbox