Deathloop

Deathloop

بازی Deathloop در آینده در جزیره Blackreef در جایی که قاتل ها سرنوشت این جزیره رو می سازن اتفاق می افته. این بازی مود چند نفره هم داره ولی در صورت انتخاب تک نفره و به کمک هوش مصنوعی هم تجربه میشه!

تاریخ انتشار:
۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS5
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Deathloop


بازی Deathloop در آینده در جزیره Blackreef در جایی که قاتل ها سرنوشت این جزیره رو می سازن اتفاق می افته. این بازی مود چند نفره هم داره ولی در صورت انتخاب تک نفره و به کمک هوش مصنوعی هم تجربه میشه!

--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی Deathloop در آینده در جزیره Blackreef در جایی که قاتل ها سرنوشت این جزیره رو می سازن اتفاق می افته. این بازی مود چند نفره هم داره ولی در صورت انتخاب تک نفره و به کمک هوش مصنوعی هم تجربه میشه!
تاریخ انتشار:
۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS5
سازنده:
lightbox