CyberPunk 2077

CyberPunk 2077

بازی سایبرپانک یک بازی اول شخص Open World بر اساس بازی کاغذی سایبرپانک 2020 در دهه نود میلادیست. شما در نقش V "وی" در شهر نایت سیتی بازی می کنید!

تاریخ انتشار:
۱۰ دسامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

CyberPunk 2077


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی سایبرپانک یک بازی اول شخص Open World بر اساس بازی کاغذی سایبرپانک 2020 در دهه نود میلادیست. شما در نقش V "وی" در شهر نایت سیتی بازی می کنید!
تاریخ انتشار:
۱۰ دسامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
فرنچایز:
lightbox