CrossFireX

CrossFireX

CrossfireX یک بازی شوتر اول شخص رایگان از سازنده بازی کنترل انحصاری برای کنسول های ایکس باکس وان و ایک باکس سریز ای/ایکس.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

CrossFireX


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
CrossfireX یک بازی شوتر اول شخص رایگان از سازنده بازی کنترل انحصاری برای کنسول های ایکس باکس وان و ایک باکس سریز ای/ایکس.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
lightbox