Creaks

Creaks

بازی ماجراجویی دو بعدی از سازنده های Machinarium و Botanicula.

تاریخ انتشار:
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Creaks


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی ماجراجویی دو بعدی از سازنده های Machinarium و Botanicula.
تاریخ انتشار:
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
lightbox