Carrion

Carrion

بر خلاف بازی های ترسناک دیگه، در Carrion شما به اطرافتون حس ترس وارد می کنید! در نقش یک هیوهای هشت پا مانند هر چی سر راهتون ظاهر میشه رو بخور و به اونایی زندانیت کردن یه درس اساسی بده.

تاریخ انتشار:
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Carrion


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بر خلاف بازی های ترسناک دیگه، در Carrion شما به اطرافتون حس ترس وارد می کنید! در نقش یک هیوهای هشت پا مانند هر چی سر راهتون ظاهر میشه رو بخور و به اونایی زندانیت کردن یه درس اساسی بده.
تاریخ انتشار:
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
ژانر:
تم :
lightbox