Boomerang Fu

Boomerang Fu

بازی Boomerang Fu یک بازی پارتی چندنفره آفلاین هست که در نقش میوه و غذا و چیز های دیگه به مبارزه دوستاتون میرید! این بازی بیش از 30 مرحله با تجهیزات و تله های مختلف داره و همینطور امکان بازی تیمی بر علیه کامپیوتر هم داره.

تاریخ انتشار:
۱۳ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Boomerang Fu


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی Boomerang Fu یک بازی پارتی چندنفره آفلاین هست که در نقش میوه و غذا و چیز های دیگه به مبارزه دوستاتون میرید! این بازی بیش از 30 مرحله با تجهیزات و تله های مختلف داره و همینطور امکان بازی تیمی بر علیه کامپیوتر هم داره.
تاریخ انتشار:
۱۳ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
ژانر:
تم :
lightbox