Biomutant

Biomutant

در نقش یک حیوان در در دنیایی پر از حیوانات وحشی بازی می کنید. این بازی Open World ساخته استودیو سوئدی Experiment 101 هست.

تاریخ انتشار:
۲۵ می ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Biomutant


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در نقش یک حیوان در در دنیایی پر از حیوانات وحشی بازی می کنید. این بازی Open World ساخته استودیو سوئدی Experiment 101 هست.
تاریخ انتشار:
۲۵ می ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
lightbox