Batman: Arkham Origins

Batman: Arkham Origins

در سال های اولیه شروع کارش، بتمن با بزرگترین چالش های خودش روبرو میشه. Black Mask هشت تبه کار شهر آرکهام رو استخدام کرده تا در شب کریسمس بتمن رو بکشن.

تاریخ انتشار:
۲۵ اکتبر ۲۰۱۳
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Batman: Arkham Origins


خلاصه:

Batman: Arkham Origins که این بار توسط استودیوی مونترال برادران وارنر ساخته شده چند سال قبل از داستان دو بازی Arkham City و Arkham Asylum و ما رو با Gadget های آغازین بتمن آشنا می کنه. در عین حال این بازی ساختار Open World بازی Arkham City رو حفظ می کنه!

--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در سال های اولیه شروع کارش، بتمن با بزرگترین چالش های خودش روبرو میشه. Black Mask هشت تبه کار شهر آرکهام رو استخدام کرده تا در شب کریسمس بتمن رو بکشن.
تاریخ انتشار:
۲۵ اکتبر ۲۰۱۳
پلتفرم:
فرنچایز:
lightbox