Astro’s Playroom

Astro’s Playroom

دنباله بازی Play Room، بازی انحصاری واقعیت مجازی PS4، که در زمان عرضه کنسول PS5 به صورت انحصاری برای همین کنسول به بازار میاد. این بازی به شکل از قبل نصب شده روی پلی استیشن 5 عرضه میشه.

تاریخ انتشار:
۱۲ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
PS5
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Astro’s Playroom


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
دنباله بازی Play Room، بازی انحصاری واقعیت مجازی PS4، که در زمان عرضه کنسول PS5 به صورت انحصاری برای همین کنسول به بازار میاد. این بازی به شکل از قبل نصب شده روی پلی استیشن 5 عرضه میشه.
تاریخ انتشار:
۱۲ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
PS5
سازنده:
lightbox