Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla

طی تهاجم وایکینگ ها به بریتانیا در قرن نهم میلادی، شما شخصیت "ایوور" رو در این بازی Open World کنترل می کنید. بازی والهالا مثل دو بازی قبلی این سری، توجه خیلی بیشتری به رول پلی داره.

تاریخ انتشار:
۱۰ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Assassin’s Creed Valhalla


سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی Assassin’s Creed Valhalla:

OS
CPU
GPU
MEMORY
STORAGE

--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
طی تهاجم وایکینگ ها به بریتانیا در قرن نهم میلادی، شما شخصیت "ایوور" رو در این بازی Open World کنترل می کنید. بازی والهالا مثل دو بازی قبلی این سری، توجه خیلی بیشتری به رول پلی داره.
تاریخ انتشار:
۱۰ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
فرنچایز:
lightbox