Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey

یک سال بعد از انتشار موفقیت آمیز بازی Assassin's Creed Origins، یوبیسافت ساختار جدید بازی های این فرنچایز بزرگ رو با بازی Odyssey که قبل از بازه زمانی Origins اتفاق می افته ادامه میده.

تاریخ انتشار:
۲ آگوست ۲۰۱۸
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Assassin’s Creed Odyssey


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
یک سال بعد از انتشار موفقیت آمیز بازی Assassin's Creed Origins، یوبیسافت ساختار جدید بازی های این فرنچایز بزرگ رو با بازی Odyssey که قبل از بازه زمانی Origins اتفاق می افته ادامه میده.
تاریخ انتشار:
۲ آگوست ۲۰۱۸
فرنچایز:
lightbox