!Aeon Must Die

!Aeon Must Die

!Aeon Must Die یک بازی دو بعدی علمی تخیلی با اکشن سریع و چالش برانگیز با سیستم های RPG و استایلی شبیه به نقاشی های دستی کارتنی .

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

!Aeon Must Die


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
!Aeon Must Die یک بازی دو بعدی علمی تخیلی با اکشن سریع و چالش برانگیز با سیستم های RPG و استایلی شبیه به نقاشی های دستی کارتنی .
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
ژانر:
lightbox